Ombre Decor

Средний чек от 300000 лв
Украшение зала от 50000 лв до 500000 лв
Оформление арки для выездной регистрации от 30000 лв до 100000 лв
Букет невесты от 10000 лв

Aspan-Media

Средний чек от 700000 лв
Украшение зала от 320000 лв до 15000000 лв
Декор стола-президиума от 150000 лв до 750000 лв
Флористические композиции от 5000 лв до 35000 лв

Terrafiori

Средний чек от 20000 лв
Украшение зала от 85000 лв
Декор стола-президиума от 30000 лв
Фон за молодоженами от 35000 лв

Dy.Art

Средний чек от 100000 лв
Букет невесты от 12000 лв
Оформление банкетного зала от 20000 лв
Оформление сцены и трибуны от 40000 лв

Хочу Красиво

Средний чек от 400000 лв
Украшение зала от 150000 лв до 5000000 лв
Декор стола-президиума от 40000 лв до 350000 лв
Флористические композиции от 12000 лв до 50000 лв

Decori Apriori

Средний чек от 100000 лв
Оформление банкетного зала от 60000 лв

Компания MegaShar

ул. Лазарева, 45

Тинки Винки

ул. Шашкина 6

DDW Group

ул. Яссауи, 1 «б»

DY Art

Star Party

Botanica

Татьяна Торошина

Райский сад

Amazing Decor

Glint Art

Nazik event

EVENT LAB

Юлия Маслова

Alladin Group